Contact Us

Hebei Jianxin Chemical Co., Ltd.
Head Office:Jianxin Building, No. 8, Qingchi Street, Cangzhou, Hebei, China
Website : www.jianxinchina.com
Email: sales@lmnongji.com   jx@jianxinchina.com  terence@lmnongji.com

Domestic Sales
Tel : +86-317-356 0511 356 3326-29 ext.9168
Fax : +86-317-356 7507
Overseas Sales
Tel : +86-317-356 2699 356 3326-29 ext.9898/9021
Fax : +86-317-359 5999
Purchasing Dept
Tel : +86-317-356 3450
Fax : +86-317-356 1550
Wuxi Office
Tel/Fax : +86-510-8202149
Shaoxing Office
Tel: 138 1950 0939
Tel: 138 5758 0178